UWAGA! Dyżury komendy hufca w czasie wakacji

W czasie wakacji Komenda Hufca z uwagi na trwającą Harcerską Akcję Letnią zmienia dyżury.

Komenda Hufca pełni dyżury telefoniczne:
– 6 lipca – 16 lipca 2017 i 21.08.-30.08.2017  – dh hm. Marta Walczak – komendantka Hufca (tel.790 894 440)
 – 17 lipca – 20 sierpnia 2017r. – dh phm. Barbara Bogdanowicz – z-ca komendanta Hufca (tel.505 575 213)
– 24 czerwca -30 sierpnia 2017r – dh hm. Barbara Juskowiak – skarbnik Hufca (tel.501 258 075)