Składka członkowska

Składki

Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich.
W ciągu roku składka członkowska dla Chorągwi Śląskiej wynosi 276 zł.
Harcerze płacą składki kwartalnie (69 zł).

SKŁADKĘ WPŁACAMY NA KONTO: 38 8436 0003 0000 0024 2802 0001

TYTUŁ WPŁATY: Składka Członkowska, nazwisko i imię członka, drużyna/gromada do której należy, okres za jaki jest wpłacana składka (1kw/2kw/rok2024) 
np. „SC, Jan Kowalski, 1DH XYZ, 1 kwartał 2024”

 • Członkowie ZHP opłacają składkę zgodnie ze swoim przydziałem służbowym w następujących terminach:
  – do 20 stycznia za I kwartał (składki roczne należy opłacić do tego dnia),
  – do 20 kwietnia za II kwartał,
  – do 20 lipca za III kwartał,
  – do 20 października za IV kwartał.
 • Opłacona składka nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa w ZHP.
 • Osoba, która uzyskała członkostwo w ZHP, zobowiązana jest do opłacenia pełnej składki kwartalnej. Wpisanie jej do systemu ewidencji członków ZHP następuje z chwilą opłacenia pierwszej składki.
 • Nie płacimy miesięcznie.

Jak finansuje się harcerstwo?

 • Poprzez 1% podatku dochodowego – ZHP jest organizacją pożytku publicznego;
 • Poprzez akcje zarobkowe i zbiórki publiczne;
 • Pozyskując sponsorów;
 • Biorąc udział w konkursach grantowych.