Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Hufca to organ w ZHP, którego zadaniem jest bieżąca kontrola wszystkich jednostek organizacyjnych ZHP na terenie hufca, sprawowaniem nadzoru nad prowadzeniem prawidłowej dokumentacji finansowej, kwatermistrzowskiej, organizacją imprez, obozów, rajdów, a także udzielaniem porad, konsultacji oraz rozstrzyganiem sporów. Czuwaniem nad działaniami zgodnie ze statutem ZHP, regulaminami. Nasza Komisja podlega bezpośrednio Śląskiej Komisji Rewizyjnej Chorągwi oraz Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP.

Członkowie Komisji rewizyjnej

pwd. Marcin Walkowicz – Przewodniczący komisji

kontakt: marcin.walkowicz@zhp.pl

hm. Marta Walczak – Wiceprzewodnicząca komisji

pwd. Jakub Tajs – Sekretarz