Komenda Hufca

phm. Monika Tajs – Komendantka Hufca

phm. Kinga Tabacka – Zastępczyni Komendantki, Członkini Komendy ds. Kształcenia i Pracy z Kadrą

pwd. Natalia Okoń – Skarbniczka Hufca

pwd. Emilia Sobota – Członkini Komendy, Szefowa Biura Komendy Hufca

pwd. Weronika Piwko – Członkini Komendy ds. Programu