Historia Hufca

Komendanci Hufca:

hm. Michał WOŁOSZCZAK 1975 – 1980
hm. Krystyna BROMBOSZCZ 1980 – 1981
hm. Andrzej BIZOŃ 1981 – 1985
hm. Andrzej PYTLIK 1985 – 1986
hm. Marek MUSZER 1986 – 1988
phm. Aleksander RYGUŁA 1988 – 1990
phm. Adam ZAWISZOWSKI 1990 – 1994
pwd. Barbara DZIAŁO 1994 – 1995
hm. Barbara JUSKOWIAK 1995 – 2007
hm. Jacek BOGDANOWICZ 2007 – 2015
hm. Marta WALCZAK 2015 – 2023
phm. Monika Tajs 2023 – OBECNIE


1923 – Tworzenie się pierwszych drużyn harcerskich na terenie Mikołowa. Podlegały one pod Hufiec Katowice.

1927 – Drużyny z Mikołowa i okolic zostały przydzielone do Hufca Pszczyna.

1928 – 1 października utworzono Hufiec ZHP Mikołów. Pierwszym hufcowym został dh Józef Czerniak.

1929 – Funkcję hufcowego objął dh Tadeusz Krawczyk, który przy pomocy dh. Ryszarda Muszera zorganizował pracę Hufca.

1930 – Udział w zlocie Chorągwianym, który odbył się dla uczczenia 10-lecia harcerstwa na Śląsku.

1932 – Obowiązki Komendanta Hufca powierzono dh. Stanisławowi Wippelowi.

1932-1939 – Do Hufca Mikołów należały drużyny z Wyr, Łazisk Górnych, Łazisk Średnich, Orzesza, Piotrowic, Zarzecza, Kostuchny, Gostyni, Mokrego i Ornontowic.

1932 – 26 czerwca odbył się Dzień Harcerstwa w Mikołowie.

1933 – Obchody 10-lecia istnienia harcerstwa w Mikołowie. Trzydniowy Zlot Drużyn Mikołowskich.

1935 – 11-25 lipca – udział 40-osobowej grupy harcerzy z Mikołowa w Zlocie Harcerstwa Polskiego w Spale.

1936 – Komenda Hufca organizuje 23-dniowy kurs dla drużynowych w Ornontowicach.

1937 – Magistrat miasta Mikołowa przydziela harcerzom „Domek Harcerski” przy Placu 11 Listopada.W najbliższym otoczeniu Domku zostało zorganizowane boisko, a w okresie zimowym, lodowisko.

1938 – Poświęcenie sztandaru Hufca Mikołów.

1939 – Pełnienie obowiązków komendanta Hufca powierzono dh. Józefowi Kolarczykowi.

1975 – 9 września – Ogłoszono akt powołania Hufca w rozkazie komendanta Chorągwi. Komendantem Hufca zostaje hm. Michał Wołoszczyk

1978 – 30 kwietnia – Wręczenie sztandaru oraz nadanie imienia „Bohaterów Powstań Śląskich”.

1981 – Posiedzenie Rady Hufca dokonuje zmian władz hufca. Obowiązki komendanta przejmuje hm. Andrzej Bizoń

1981 – 19 grudnia odbyło się nadzwyczajne spotkanie alarmowe kadry instruktorskiej hufca związane z ogłoszeniem Stanu Wojennego w Polsce.

1982 – 19 listopada – spotkanie instruktorów trzech pokoleń.

1983 – Udział harcerzy Hufca Mikołów w odsłonięciu Pomnika Harcerzy Śląskich w Katowicach.

1983 – Zdobycie Stalowego Pióra „Dziennika Zachodniego” za najlepszy obóz w ramach Akcji Zamonit.

1991 – Komendantem Hufca zostaje phm. Adam Zawiszowski.

1993 – Komendantką Hufca zostaje hm. Barbara Juskowiak.

1999 – 28 stycznia – Zmiana nazwy Hufca Mikołów związana z nowym podziałem administracyjnym kraju i zmianą struktury organizacyjnej Śląskiej Chorągwi ZHP. Obecna nazwa: Hufiec Ziemi Mikołowskiej im. Bohaterów Powstań Śląskich z siedzibą w Mikołowie.

2000 – Udział harcerek i harcerzy z Hufca Ziemi Mikołowskiej w Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego Gniezno 2000 i w oficjalnej delegacji ZHP wiozącej wotum zlotowe Ojcu Świętemu, Janowi Pawłowi II.

2005 – Udział wędrowników z Hufca Ziemi Mikołowskiej w zlocie Guldborgsund Lejren w Danii.

2006 – Powstanie Mikołowskiego Centrum Wolontariatu przy Hufcu Ziemi Mikołowskiej.

2006 – Udział harcerzy w międzynarodowych zlotach i konferencjach w Niemczech i Strasburgu.

2007 – Uroczystość z okazji 100-lecia Skautingu – Biwak na Sośniej Górze. Uczestnictwo harcerzy z naszego hufca w Zlocie Jamboree 2007 w Anglii.

2007 – Komendantem Hufca zostaje phm. Jacek Bogdanowicz.

2008 – Instruktorzy hufca biorą udział w organizacji Zlotu Skautów Europy Środkowowschodniej Silesia 2008 w Chorzowie.

2008 – Hufiec zostaje przeniesiony do budynku tymczasowego. W miejscu starego hufca (przy Placu Harcerskim 1) powstaje nowy Domek Harcerski, którym harcerze będą gospodarować wraz z innymi zaprzyjaźnionymi organizacjami z Mikołowa.

2010 – Harcerze z Powiatu Mikołowskiego biorą udział w w Jubileuszowym Zlocie z okazji 100-lecia ZHP w Krakowie.

2011 – Harcerze wracają do nowego Domku Harcerskiego w parku.