Kręgi (powyżej 21 lat)

Krąg Starszyzny i Instruktorów Dinozaury
z 1 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Łaziska”
drużynowa Ewelina Sobańska

Miejsce zbiórek: Harcówka Szczepu w Łaziskach Górnych
Co drugi piątek 18:00
Facebook: Krąg Starszyzny i Instruktorów Dinozaury

Krąg Starszyzny Esencja
z 3 Szczepu Harcerskiego Kwintesencja
Przewodnicząca Kręgu Starszyzny Katarzyna Głośna

Facebook: Krąg Starszyzny Esencja