Przekaż 1,5% podatku

kolkaZ-44Po raz kolejny, rozliczając swój podatek za rok poprzedni, każdy może przeznaczyć jego 1,5% na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego, czyli dla naszego hufca i naszych drużyn. Procedura ta jest prosta. Ofiarodawca wpisuje kwotę, numer KRS: 0000273051 i informację identyfikacyjną: „Hufiec Ziemi Mikołowskiej” w odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego. Do nazwy hufca można również dodać numer i nazwę drużyny, bądź jednostki, do której kwota ma trafić. Zebrane fundusze pozwolą wesprzeć działania wychowawcze i programowe hufca.


Drodzy rodzice:
Zachęcamy Państwa do przekazania jednego procenta na nasz hufiec, gdyż te pieniądze pozwalają uatrakcyjnić program i wychowanie Państwa dzieci. Czyli cała kwota z tej darowizny wraca do Państwa dzieci! 

pit-procent


Dlaczego warto przekazać nam 1,5 % z podatku?
Ponieważ jesteśmy organizacją, która od ponad 100 lat wspiera rozwój młodego człowieka. Uczymy dzieci tylko pozytywnych zachowań. Nie agitujemy żadnej myśli politycznej i religijnej. Jesteśmy wspierani przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dzieci nie przesiadują na ławce pod blokiem, aktywnie spędzają czas! Państwa środki pozwalają nam na to, by rozwój młodzieży był jeszcze bardziej atrakcyjny. Jesteśmy organizacją, która działa na zasadach wolontariatu, a nasi instruktorzy nie zarabiają pieniędzy za prowadzenie zbiórek harcerskich, organizowanie biwaków, rajdów, innych imprez.
Porozumienie z MEN


Na co przekazujemy fundusze?
Fundusze z akcji wydawane są na cele statutowe Związku. Najczęściej finansujemy lub dofinansowujemy: wyjazdy na biwaki i obozy harcerskie członków drużyny/hufca, zakup materiałów programowych niezbędnych do działania drużyny/hufca (kredki, kartki, klej, nożyczki, itd.), zakup sprzętu z którego korzystają członkowie drużyn/hufca (kompasy, saperki, namioty, itd.), zakup źródeł wiedzy (książki), zakup nagród za konkursy i współzawodnictwa, dofinansowanie kształcenia młodej kadry.


Przekazywanie 1,5% podatku dochodowego organizacji pożytku publicznego – krok po kroku:
1. Sprawdź, czy możesz przekazać 1,5% podatku ZHP:
1,5% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:
– podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
– podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
– podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku;
– emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37.

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego („Wniosek o przekazanie 1,5 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy numer KRS: 0000273051 Następnie wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać, nie może ona jednak przekraczać 1,5 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1,5 % przez organizację pożytku publicznego (wskazać konkretną drużynę/gromadę, np: 56 DH „Tropiciele”). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje Urząd Skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę. Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1,5 % tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

4. Złożyć zeznanie podatkowe i rozliczyć się z Urzędem Skarbowym
Pieniądze – 1,5 % podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże Urząd Skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.


Co się dalej dzieje z funduszami?

Urząd Skarbowy przekazuje  środki na konto Śląskiej Komendy Chorągwi, która po zebraniu całej dotacji przekazuje ją na konto Komendy Hufca. Komenda Hufca wraz ze środkami otrzymuje pełną listę jednostek, którym fundusze się należą. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu środków (z Komendy Chorągwi) Komenda Hufca przekazuje informację o zebranych funduszach konkretnym jednostkom (drużynom). Jednostki (drużyny) na podstawie tej informacji mogą zaplanować na co wydadzą dotacje. Szefowie jednostek informują Skarbnika hufca o zaplanowanych działaniach (drużyny mogą wydać pieniądze wyłącznie na cele statutowe ZHP). Jednostki  rozliczają ją odpowiednimi fakturami VAT. Komenda Hufca  rozlicza całą dotację.