Spotkanie Kapituły Wędrowniczej

Najbliższe spotkanie Kapituły Wędrowniczej odbędzie się 21.04.2018 o godzinie 10:00 w Hufcu.

Proszę o wcześniejsze poinformowanie o przyjściu wraz z informacją o otwieraniu / zamykaniu próby Jakuba Wurcla lub Jakuba Juskowiaka.