Spotkanie Kapituły Wędrowniczej

Najbliższe spotkanie Kapituły Wędrowniczej odbędzie się 2 grudnia 2017r. o godzinie 12:00 w Domku Harcerskim.

Zainteresowani proszeni są o potwierdzenie swojej obecności na Kapitule pod adresem: swadzba.anna@gmail.com