Nowe władze hufca

Dzień 21 października był w naszym hufcu dniem pełnym emocji, wzruszeń i wdzięczności.  Tego dnia odbył się Zjazd Zwykły Hufca. Po 8 latach pełnienia funkcji Komendantki, druhna hm. Marta Walczak przekazała swój sznur. Wraz z druhną Martą kadencję zakończyli: 

– pwd. Jakub Wurcel – Z-ca Komendantki ds. Programu, 

– hm. Barbara Juskowiak – Skarbniczka Hufca, 

– phm. Jolanta Kudla – Członkini Komendy ds. organizacjyjnych, 

– hm. Barbara Bogdanowicz – Członkini Komendy ds. Pracy z kadrą i kształcenia (2019 – luty 2023) 

– phm. Kinga Tabacka – Członkini Komendy ds. Pracy z kadrą i kształcenia (luty – październik 2023). 

Z całego serca dziękujemy za Waszą służbę, za Wasze wsparcie, poświęcenie i budowę wspólnoty hufcowej. To był niezwykle piękny i nieraz trudny czas, ale dzięki Wam mieliśmy odwagę i siłę do działania! Życzymy Wam, aby Wasze harcerskie ścieżki nadal prowadziły Was w piękne miejsca, gdzie będziecie mogli dzielić się Waszym doświadczeniem i dobrem.

Zjazd podjął decyzję dotyczącą składu komendy na najbliższe 4 lata. W głosowaniu na Komendanta Hufca wzięło udział 34. uprawnionych do tego druhen i druhów. 

Druhna phm. Monika Tajs jednogłośnie została wybrana Komendantką Hufca. 

Na członkinie Komendy, również jednogłośnie, zostały wybrane następujące druhny: 

– phm. Kinga Tabacka – Zastępczyni Komendantki ds. Pracy z kadrą i kształcenia, 

– dh. Natalia Okoń – Skarbniczka Hufca, 

– pwd. Emilia Sobota – Członkini Komendy Hufca, Szefowa Biura, 

– pwd. Weronika Piwko – Członkini Komendy ds. Programu. 

Zjazd wybrał także Komisję Rewizyjną w następującym składzie: 

– pwd. Marcin Walkowicz – Przewodniczący, 

– hm. Marta Walczak – Wiceprzewodnicząca, 

– pwd. Jakub Tajs – Sekretarz. 

Ogromnie wszystkim gratulujemy i życzymy satysfakcji z pełnionej służby!

Na pełną fotorelację ze Zjazdu zapraszamy na Facebook

Skład Komendy na lata 2023-2027
od lewej: dh. Natalia Okoń, phm. Kinga Tabacka, phm. Monika Tajs, pwd. Weronika Piwko, pwd. Emilia Sobota
fot. Artur Hrubesz