DMB 2023

Dzień Myśli Braterskiej był dla naszej kadry pełen podziękowań, gratulacji i docenienia harcerskich działań 🤝 Na uroczystej Gali Hufca wręczone zostały odznaczenia oraz listy gratulacyjne. Gościliśmy ważne dla nas osoby, które stale okazują nam wsparcie na wielu płaszczyznach, w tym burmistrzów miast Mikołów i Orzesze, radnych, Komendanta Chorągiew Śląska ZHP😊

🎖 Odznaki Za Zasługi dla Hufca otrzymały następujące osoby:

druhna Natalia Okoń,
pwd. Agnieszka Tabacka,
pwd. Łukasz Hirsa,
pwd. Kamila Kiełbowska,
pwd. Katarzyna Korus,

📃 Listy pochwalne od Druhny Naczelniczki ZHP otrzymali:

phm. Jacek Kudla,
pwd. Agnieszka Tabacka,
phm. Monika Tajs,
phm. Maciej Lipiński,

🎖Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa otrzymali:

Pan Mirosław Blaski – Burmistrz Miasta Orzesze,
Pani Izabela Paździorek – Dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie.

Serdecznie gratulujemy! Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za wspólnie spędzony braterski wieczór ❤️