WAŻNE!

Dzieci wyjeżdżające na obóz lub kolonię na swojej legitymacji szkolnej muszą posiadać numer PESEL razem z pieczątką szkoły. Należy jak najszybciej udać się do sekretariatu szkoły, do której dziecko uczęszcza […]

» Read more
1 7 8 9 10 11