Nowa Główna Kwatera ZHP

13 marca 2021 roku na zdalnej zbiórce podczas tajnego głosowania Rada Naczelna ZHP wybrała nowego Naczelnika ZHP. W głosowaniu wzięły udział 33 osoby. Na funkcję został wybrany hm. Grzegorz Woźniak.

Do składu Głównej Kwatery ZHP zostali wybrani:

  • pwd. Joanna Pawłowska – skarbniczka ZHP,
  • phm. Małgorzata Siedlecka – zastępczyni naczelnika ZHP ds. programu,
  • hm. Łukasz Rycharski – zastępca naczelnika ZHP ds. relacji,
  • hm. Elżbieta Noga – członkini Głównej Kwatery ZHP ds. pracy z kadrą,
  • hm. Tomasz Kujaczyński – członek Głównej Kwatery ZHP ds. chorągwi.