Ile kosztuje harcerstwo?

Składki

Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich. W ciągu roku składka członkowska dla Chorągwi Śląskiej wynosi  144 zł. Harcerze płacą składki kwartalnie (36 zł), co finalnie wynosi tylko 12 zł miesięcznie.

SKŁADKĘ WPŁACAMY NA KONTO: 38 8436 0003 0000 0024 2802 0001

TYTUŁ WPŁATY: imie i nazwisko, nr i nazwa drużyny, okres za jaki jest wpłata np. Jan Kowalski 27HDW I kw 2021

 • Członkowie ZHP opłacają składkę zgodnie ze swoim przydziałem służbowym w następujących terminach:
  – do 20 stycznia za I kwartał,
  – do 20 kwietnia za II kwartał,
  – do 20 lipca za III kwartał,
  – do 20 października za IV kwartał.
 • Opłacona składka nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa w ZHP.
 • Osoba, która uzyskała członkostwo w ZHP, zobowiązana jest do opłacenia pełnej składki kwartalnej. Wpisanie jej do systemu ewidencji członków ZHP następuje z chwilą opłacenia pierwszej składki.
 • Nie płacimy miesięcznie.

Jak finansuje się harcerstwo?

 • Poprzez 1% podatku dochodowego – ZHP jest organizacją pożytku publicznego;
 • Poprzez akcje zarobkowe i zbiórki publiczne;
 • Pozyskując sponsorów;
 • Biorąc udział w konkursach grantowych.

Mundury

Nosząc mundur harcerski, członek ZHP identyfikuje się z organizacją, do której przynależy. Reprezentując swoją drużynę, buduje wizerunek całego harcerstwa, dlatego tak ważne jest, aby mundur był jak najszybciej w pełni i dobrze skompletowany. Umundurowania należy szukać na stronach takich jak https://www.wgl.pl/category/skladnica-harcerska-umundurowanie-mundur-harcerski. Tam znajdują się aktualne ceny.

Podstawowe umundurowanie to:

 • Nakrycia głowy: furażerka/ beret/ rogatywka,
 • Koszula mundurowa,
 • Naramienniki,
 • Pierścień,
 • Spódnice/spodnie: spódnica mundurowa, spodenki mundurowe damskie, spodenki mundurowe męskie,
 • Pas parciany
 • Getry

Koszt obozu

Obóz harcerski i kolonia zuchowa to najlepsze formy spędzania wakacji. Program dnia pozwala dziecku wykorzystać czas maksymalnie na świetną zabawę i naukę poprzez działanie, a wykwalifikowana kadra dba o bezpieczeństwo i różnorodność zajęć.

W skład kosztów obozu wchodzą najczęściej:

 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie (4 posiłki dziennie),
 • opieka medyczna ,
 • koszt realizacji programu,
 • ubezpieczenie,
 • transport.