Komisja Stopni Instruktorskich

kolkaZ-50
hm. Katarzyna Siruga –  Przewodnicząca

Członkowie KSI:
hm. Klaudia Hanuszkiewicz
hm. Marek Krawczyk
phm. Piotr Walczak


Spotkania Komisji

Komisja zajmuje się próbami na stopnie instruktorskie członków naszego hufca.  Aby wziąć udział w spotkaniu Komisji należy powiadomić Przewodniczącego drogą elektroniczną o tym zamiarze, a następnie dopisać się do kolejki na kartce wiszącej w holu hufca.

Terminy spotkań Komisji: wkrótce

Możliwe jest również wyznaczenie terminu indywidualnie, na wniosek osoby zainteresowanej, po uprzednim umówieniu się z KSI.


Dokumenty