Kręgi (powyżej 21 lat)

Krąg Starszyzny ,,Semper Fidelis”- komendant HR Robert Czyż.