Kręgi (powyżej 21 lat)

Krąg Starszyzny ,,Semper Fidelis”- komendant HR Robert Czyż.

Krąg Instruktorski ,,Feniks”- komendantka pwd. Dorota Stangret (adres e-mail: doris.stangret@gmail.com).