Komisja Rewizyjna

kolkaZ-08

phm. Alina Cyprys – Przewodnicząca komisji
hm. Jacek Bogdanowicz – Wiceprzewodniczący komisji
pwd. Bartosz Hanuszkiewicz – Sekretarz


Czym jest Komisja Rewizyjna Hufca?

Komisja Rewizyjna Hufca to organ w ZHP, którego zadaniem jest bieżąca kontrola wszystkich jednostek organizacyjnych ZHP na terenie hufca, sprawowaniem nadzoru nad prowadzeniem prawidłowej dokumentacji finansowej, kwatermistrzowskiej, organizacją imprez, obozów, rajdów, a także udzielaniem porad, konsultacji oraz rozstrzyganiem sporów. Czuwaniem nad działaniami zgodnie ze statutem ZHP, regulaminami. Nasza Komisja podlega bezpośrednio Śląskiej Komisji Rewizyjnej Chorągwi oraz Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP.