Komenda Hufca


hm. Marta Walczak – Komendantka Hufca hm. Barbara Juskowiak – Skarbniczka Hufca
pwd. Jakub Wurcel – Zastępca Komendantki ds. Programu phm. Jolanta Kudla – szefowa biura Komendy Hufca
hm. Barbara Bogdanowicz – członkini ds. Pracy z Kadrą