Zespół IT

Szef zespołu:
HO Jakub Wurcel
it@mikolow.zhp.pl