Zespół IT

Szef zespołu:
pwd. Jakub Wurcel HR
it@mikolow.zhp.pl