Spotkanie z rodzicami dzieci jadących na kolonię zuchową

Spotkanie informacyjne z rodzicami dzieci jadących na kolonię zuchową odbędzie się 20 czerwca w Domku Harcerskim o godzinie 17:30.