Spotkanie Kapituły Wędrowniczej

Spotkanie Kapituły Wędrowniczej odbędzie się w dniu 30 stycznia 2015r. (piątek) o godzinie 18:00 w siedzibie Komendy Hufca.