Spotkanie Kapituły Wędrowniczej

Spotkanie Kapituły Wędrowniczej odbędzie się w dniu 1 marca 2015r. (niedziela) o godzinie 17:30 w siedzibie Komendy Hufca.