Spotkanie Kapituły Wędrowniczej

Najbliższe spotkanie Kapituły Wędrowniczej odbędzie się 21 września 2017r. o godzinie 18:00 w Domku Harcerskim.