Spotkanie Drużynowych

Najbliższe spotkanie Drużynowych odbędzie się 10 maja 2017 r. o godzinie 18:00 w Domku Harcerskim.