Przedzjazdowe spotkanie kadry Hufca

Serdecznie zapraszamy na przedzjazdowe spotkanie kadry Hufca organizowane przez phm. Jacka Kudlę w harcówce 1 Szczepu DHiZ „Łaziska” o godiznie 18:00 w dniu 25 października 2017 r.! Już prawie za miesiąc spotkamy się na Zjeździe sprawozdawczym Hufca, dlatego warto porozmawiać, o dotychczasowej realizacji plany rozwoju hufca, pomyśleć co można by zmienić lub umocnić. Spotkanie przedzjazdowe to czas merytorycznej rozmowy o przyszłości naszej organizacji!