Pierwszy weekend kursu przewodnikowskiego już za nami!

W weekend od 20 do 22 października 20 liderów z powiatu mikołowskiego uczestniczyło w kurskie przewodnikowskim „W kręgu ognia” w Hufcu ZHP Ziemi Mikołowskiej!

Weekend pełen wiedzy

To pierwszy z 3 weekendów kursu przewodnikowskiego podczas którego przyszli instruktorzy harcerscy pozyskiwali nową wiedzę i umiejętności. Na początku dowiedzieli się jakie cele oraz jaką misję ma Związek Harcerstwa Polskiego. Następnie żeby móc wychowywać i wspierać młodego człowieka dowiedzieli się czym charakteryzuje się metoda harcerska oraz w jaki sposób młody człowiek się rozwija pod względami psychofizycznymi. Niedziela została poświęcona na wizerunek w ZHP.

Intensywny weekend

Jedną z rzeczy, która jest warta podkreślenia jest to, że kursanci trenują samodzielność, przygotowując sami wszystkie posiłki – to godne podziwu, że w tak intensywny weekend znaleźli jeszcze czas na to!

Żeby ogień nigdy nie zgasł!

Obrzędowością kurs jest ogień, to z nim związane są rozpoczęcia i zakończenia dni. Wszyscy kursanci muszą dbać o swój wewnętrzny ogień, żeby nigdy nie zgasł.