Mikołowianin Roku

W dniu 14.02.2015 Mikołowianinem Roku 2014, za Popularyzację Mikołowa oraz Działalność Społeczną został wyróżniony nasz Komendant – dh hm Jacek Bogdanowicz. Dziękując wszystkim członkom hufca za sumienną i wzorową służbę, […]

» Read more
1 8 9 10 11