Mikołowianin Roku

W dniu 14.02.2015 Mikołowianinem Roku 2014, za Popularyzację Mikołowa oraz Działalność Społeczną został wyróżniony nasz Komendant – dh hm Jacek Bogdanowicz. Dziękując wszystkim członkom hufca za sumienną i wzorową służbę, bez której nie możliwe by było docenienie pracy braci harcerskiej.