Faktury i potwierdzenia za obóz i kolonie

W sprawie faktur i potwierdzeń za obóz i kolonię prosimy o indywidualny kontakt z dh. skarbnik Barbarą Juskowiak (tel.501 258 075 lub mail bmjuskowiak@gmail.com)

Informacje potrzebne do wydania faktury:
– na kogo ma być wystawiona faktura (imię, nazwisko, pełny adres oraz imię i nazwisko dziecka)
– telefon kontaktowy osoby, która będzie odbierała fakturę.