Dyżury

hm. Marta Walczak – Komendantka Hufca

Termin: wkrótce podamy

hm. Barbara Juskowiak – Skarbniczka Hufca

Termin: wkrótce podamy

pwd. Jakub Wurcel – zastępca Komendantki ds. programu

Termin: wkrótce podamy

phm. Jolanta Kudla – szefowa biura Komendy Hufca
Termin: wkrótce podamy
hm. Barbara Bogdanowicz – członkini ds. pracy z kadrą

Termin: wkrótce podamy