Betlejemskie Światło Pokoju 2017

Święta to czas ciepła, miłości, pokoju i nadziei, których symbolem jest Betlejemskie Światło Pokoju stawiane tradycyjnie na wigilijnym stole.  Do naszych domów trafia ono aż z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, po uroczystości w Wiedniu przekazywane jest dalej – mieszkańcom miasta i przedstawicielom europejskich organizacji skautowych. Związek Harcerstwa Polskiego otrzymuje Światło od słowackich skautów już od 1991r. Polska jest tylko jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerze przekazują Płomień dalej – do Rosji, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Niemiec oraz Danii.  

WWW

Główne przekazanie Światła w Mikołowie odbędzie się 18 grudnia o godzinie 18:00 podczas mszy w Bazylice św. Wojciecha. Harcerze przekazywać światełko w powiecie będą m.in. do domów, parafii, szkół, urzędów, instytucji. Zachęcamy do odpalenia Światła i dzielenia się nim z sąsiadami, rodziną, najbliższymi. Wpatrzeni w jego blask otwierajmy serca na drugiego człowieka.


Tegoroczne hasło BŚP brzmi: „W Tobie jest światło”.  

Życzymy, aby te święta były wypełnione Światłem. Szukajmy go w ciepłych uśmiechach, rodzinnej atmosferze oraz drobnych uczynkach. Oby każdy z Nas łatwo odnalazł je w sobie i obdarzał nim każdego, kogo spotka na swojej drodze.